asistenti

Serviciile selectate se pot achita in contul :
RO65RNCB0067120967710001, deschis la BCR Bucuresti
Titular: Societatea Romana a Partenerilor Medicali pentru Reumatologie,
Cod fiscal 27317990
Adresa